De Economie ICT

ICT

De Groningse Digitale sector is van groot belang voor de economie van de stad. In landelijk perspectief wordt Groningen, samen met Amsterdam, genoemd als de plaats met de meeste internet-gerelateerde bedrijven. De werkgelegenheid in de sector zelf bedraagt circa 10.000 banen, zo’n 7,5% van het totaal aantal banen in Stad Groningen. 80% van het aantal banen in de Digitale Economie in de Provincie Groningen bevinden zich in de Stad Groningen.

De Digitale Economie van Groningen wordt gevoed door een sterke startup scene. Er ontstaan talloze jonge, innovatieve online bedrijfjes, mede dankzij de vele broedplaatsen voor jonge ondernemingen die de stad rijk is (denk aan The Big Building, Launch Café, Cube050 etc.). De economische impact van de digitale sector op andere sectoren mag niet worden onderschat. IT wordt in een razendsnel tempo een essentieel onderdeel van vrijwel elke andere sector. 

De uitdagingen voor de digitale sector van Groningen zijn dan ook de verbinding maken en versterken met andere sectoren én het behouden en aantrekken van digitaal talent voor het Noorden. In januari 2017 is de ‘Groningen Digital Office’ van start gegaan, een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, om de digitale economie van Groningen een boost te geven. Het motto van de Office is ‘Everybody has a right to a digital future’ met als doel de skills van alle +200.000 inwoners met +1 te verhogen.

Beschikbare datasets

Aantal vestigingen

De stijging van het totaal aantal vestigingen komt door toename van de kleine adviesbureaus. Zie ook de ZZP' ers. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14

Werkgelegenheid

De ontwikkeling van de werkgelegenheid komt vooral door toe en afnames bij de grotere vestigingen. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14

ZZP'ers

Er is een stijging van het aantal zzp'ers, vestigingen waar 1 persoon werkt. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14