De mensen Studenten

Studenten

De ruim 60.000 studenten die in de stad studeren aan de Universiteit of Hogeschool houden de stad jong en zorgen voor een aanwas aan talent.  De nog steeds groeiende instroom van studenten is niet alleen bepalend voor het jonge, sprankelende karakter van Groningen maar is ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Hoger opgeleiden vestigen zich bij voorkeur in de buurt van andere hoger opgeleiden, bedrijven bloeien op plekken waar ruimte is voor creativiteit en innovatie, in steden waar ze een directe toegang hebben tot talent.

Beschikbare datasets

Mbo, Hbo, Wo studenten

Aantal studenten studerend in Groningen onderverdeeld naar opleidingsniveau.
Laatste update: 2019-06-05

Buitenlandse studenten

Aantal buitenlandse hbo & wo studenten. In het studiejaar 2019-2020 waren er in totaal 10.375 buitenlandse studenten. De groei van de laatste jaren is vooral veroorzaakt door een groei van het aantal studenten bij de RUG.
Laatste update: 2020-02-14

Nationaliteiten buitenlandse studenten

Top 10 naar nationaliteit. De grootste groep buitenlandse studenten aan zowel de RUG als de Hanzehogeschool komt uit Duitsland.
Laatste update: 2020-02-14