Proclaimer

De gemeente Groningen verleent u hierbij toegang tot de Groningen City Monitor. Wie gebruikmaakt van de informatie en data op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoekers aan deze website als op alle informatie en data die op of door middel van deze website worden aangeboden. De gemeente Groningen behoudt zich het recht deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

De gemeente Groningen behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Geen aansprakelijkheid

De gemeente Groningen geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de Groningen City Monitor.

De gemeente Groningen streeft ernaar actuele en correcte informatie en data aan te bieden. Niettemin kan de gemeente Groningen niet garanderen dat alle opgenomen informatie en data in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De gemeente Groningen aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij opgelopen schade in elke vorm die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie en data op deze website.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie en data, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.


Informatie en gegevens op de Groningen City Monitor

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van www.groningencitymonitor.nl en behoudt dan ook alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, data en dienstverlening. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze website opgenomen informatie en data is ontleend aan openbare bronnen en aan gegevens aangeleverd door gemeente Groningen en derden. De informatie en data van derden is geen eigendom van de gemeente Groningen. De Groningen City Monitor dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data.

Het gebruik van de gegevens op de Groningen City Monitor is gratis.