Het gebied Binnenstad Herkomst bezoekers (%)

Herkomst bezoekers (%)

De herkomst van de bezoekers in percentages verdeeld naar lokaal (stad), regionaal (het gebied rond de stad) en bovenregionaal. De laatste jaren neemt het percentage lokale bezoekers toe.
Laatste update: 2018-07-31