Het gebied Binnenstad Leegstandspercentage winkelverkooppunten(%)

Leegstandspercentage winkelverkooppunten(%)

De leegstand (op basis van het aantal verkooppunten) in de binnenstad is dalend en bedraagt in 2019 2,8 %. De grafiek geeft deze ontwikkeling weer. De leegstand op basis van winkel vloeroppervlak - exclusief de 3 grootste winkelpanden - bedroeg in 2018 5,1 %. Inclusief is dit 8,9%.
Laatste update: 2019-06-28