Het gebied Corpus Den Hoorn Zuid
Enable Javascript
Beschikbare datasets

Aantal vestigingen totaal

Het totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen. De stijging tussen 2014 en 2015 komt door de sector gezondheidszorg en welzijn. Tussen 2015 en 2016 door verschillende sectoren en het laatste jaar door de zakelijke dienstverlening.
Laatste update: 2020-02-05

Aantal vestigingen per branche

Het aantal vestigingen uitgesplitst naar branche, het terrein heeft veel vestigingen in de gezondheidszorg, onder meer het Martini Ziekenhuis.
Laatste update: 2020-02-05

Aantal banen totaal

Het aantal banen totaal, fulltime, part time en uitzendkrachten. Meer dan de helft van het aantal banen vinden we bij de sector gezondheidszorg en welzijn. De afname tussen 2004 en 2007 komt door een afname bij de zakelijk dienstverlening.
Laatste update: 2020-02-05

Aantal banen per branche

Totaal aantal banen per branche: Corpus den Hoorn zuid heeft veel banen in de niet-commerciële dienstverlening, dit is vooral de sector gezondheidszorg en welzijn. NB: Om privacy redenen is bij een klein aantal vestigingen per branche het aantal banen niet vermeld.
Laatste update: 2020-02-05

Leegstand kantoorruimte

Op het terrein Corpus den Hoorn zuid staat 8,8% van de 86.224 m2 kantoorruimte leeg.
Laatste update: 2019-08-19

Leegstand bedrijfsruimte

Op het terrein is geen leegstand van bedrijfsruimte (er is 2.957 m2 bedrijfsruimte).
Laatste update: 2019-08-19

Bedrijvendynamiek

Aantal vestigingen dat start en stopt op terrein Corpus den Hoorn zuid, peildata van 1 april voorgaand jaar tot 1 april.
Laatste update: 2020-02-05

Overige informatie

.
Laatste update: 2018-01-22