De mensen Inwoners

Inwoners

De groei zet de komende jaren door. De samenstelling van de huishoudens verandert. Naar verwachting neemt het aantal alleenstaanden het komende decennium fors toe. Groningen is een gemeente vol jong, hoogopgeleid talent. Meer dan de helft van de bewoners is jonger dan 35 jaar. Het aandeel bewoners met een hoger en middelbaar opleidingsniveau bedraagt 80 procent. Mede op grond van deze kenmerken heeft Groningen zich weten te vormen tot een internationale kennisstad: een echte city of talent met veel innovatieve, kennisintensieve bedrijvigheid en kennis- en onderwijsinstellingen.

 

Beschikbare datasets

Aantal inwoners

Aantal inwoners per 1 januari van elk jaar. Sinds 2010 is het aantal met ruim 44.000 toegenomen waarvan bijna 29.000 het laatste jaar door de herindeling met de gemeenten Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2019-05-29

Leeftijdsverdeling

Verdeling naar leeftijdsgroep. Groningen heeft relatief veel inwoners in de studenten leeftijdsgroepen: 19 t/m 22 jaar en 23 t/m 27 jaar. Een groeiende groep is de van 65 t/m 79 jaar, de babyboomgroep.
Laatste update: 2019-05-29

Aantal huishoudens

Huishoudens naar type: Groningen heeft, net als veel steden, veel alleenstaanden. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en het aantal eenpersoonshuishoudens onder de jongeren (t/m 27 jaar) neemt af.
Laatste update: 2019-05-29

Samenstelling huishoudens

Samenstelling in percentage van het totaal aantal huishoudens. Jongeren wonend in een studentenhuis worden als eenpersoons huishouden beschouwd.
Laatste update: 2019-05-29

Opleidingsniveau (2018)

Opleidingsniveau, Groningen vergeleken met Nederland. Omdat Groningen een studentenstad is zijn er relatief veel hoog opgeleiden. Groningen 39% procent tegen 29% landelijk.
Laatste update: 2019-06-27

Inkomen per huishouden

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Groningen qua gemiddeld inkomen ruim onder het landelijk gemiddelde van € 41.200.
Laatste update: 2019-05-29